„Uczelnia szkole, naukowcy uczniom”

Uczelnia szkole, naukowcy uczniom.

Pod takim hasłem, dnia 21 stycznia 2020 roku, w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, zrealizowany został, po raz kolejny, cykl wykładów popularno-naukowych. Zajęcia te przeprowadzili pracownicy naukowi Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Przedsięwzięcie to nabrało już charakteru cyklicznego. Cykliczność ta nie nadała mu jednak wymiaru standartowości. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Święto Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Święto Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Dzień 19 grudnia 1925 roku rozbrzmiał radosną nutą w życiu państwa Walerii i Wincentego Kaliskich. W rodzinie starszego ogniomistrza 8 pułku artylerii ciężkiej w Toruniu, Wincentego Kaliskiego, pojawił się nowonarodzony syn Sylwester. W toruńskim mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza 79 rozpoczęła się droga życiowa jednego z największych koryfeuszy fizyki XX wieku.

Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zawartego w Dz.Urz.MOiW nr 10 z 1980r.poz.71 oraz decyzji Ministerstwa Oświaty i Wychowania zawartej w piśmie nr DWiKF 4/III-0142-63/85 z dnia 29 marca 1985, kurator Oświaty i Wychowania Urzędy Wojewódzkiego w Toruniu – mgr Andrzej Deutsch, nadał ówczesnemu Zespołowi Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Toruniu imię patrona gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Program obchodów II Święta Patrona Szkoły w dniu 19 grudnia 2019 r.

Program obchodów II Święta Patrona Szkoły
w dniu 19 grudnia 2019 r.

Rozpoczęcie uroczystości o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej.

1. Uroczyste odsłonięcie stałej ekspozycji poświęconej prof. Sylwestrowi Kaliskiemu „Człowiek i jego dzieło” .

2. Wykład płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Zdzisława Jankiewicza z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  „ Polska w badaniach laserowej syntezy termojądrowej. Wspomnienie o prof. Sylwestrze Kaliskim”.

3. Rozstrzygnięcie Quizu wiedzy o prof. Sylwestrze Kaliskim i wręczenie nagród.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

W dniu 29 listopada 2019 roku połączona delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, na zaproszenie J.M. Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka prof. WAT, wzięła udział w Uroczystej Zbiórce z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej   i Dnia Podchorążego. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Święto Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE w Borach Tucholskich

Święto Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Borach Tucholskich

W dniach 14 i 15 września 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu obchodziło, po raz pierwszy w swojej sześcioletniej historii, Święto Stowarzyszenia. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przyznało wyróżnienia w Dworze Artusa

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przyznało wyróżnienia w Dworze Artusa.

Żadna szkoła nie jest instytucją samowystarczalną i samozabezpieczającą się pod względem organizacyjnym, materialnym i finansowym. Szkoła typu zawodowego powinna kształcić pod potrzeby rynku pracy i na rzecz funkcjonujących w środowisku zakładów. Kształcenie specjalistyczne, w odróżnieniu od ogólnego, wymaga szczególnego wyposażania pracowni, laboratoriów, warsztatów itp., a to wymusza duże nakłady i środki materialno-finansowe. Szkoła potrzebuje więc, wobec niedostatecznej, w tym zakresie, wydolności państwa, sojuszników, sponsorów, darczyńców, krótko mówiąc firm i instytucji przyjaźnie ją wspierających. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE dla zwycięzców konkursowego Festiwalu Talentów Technicznych µElektra

Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE dla zwycięzców konkursowego festiwalu Talentów Technicznych µElektra.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu funkcjonuje już szósty rok. Po raz pierwszy w swojej historii ufundowało i zakupiło nagrody rzeczowe dla zwycięzców XIX edycji konkursowej imprezy popularno-naukowej organizowanej przez „uczniów dla uczniów” – Festiwalu Talentów Technicznych µElektra. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Zanim wybiorą Wojskową Akademię Techniczną …”

„Zanim wybiorą Wojskową Akademię Techniczną …”

Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie można poznawać na różne sposoby i przy użyciu różnorodnych środków. Wejście na stronę internetową tej Uczelni pozwala na wyczerpujący ogląd obiektów, form i kierunków kształcenia, celów i zadań programów naukowo-badawczych. Umożliwia też poznanie pracowników naukowych, władz Uczelni i jej słuchaczy oraz ich sukcesów indywidualnych, a także osiągnięć całej Akademii. To wszystko nabiera jednak innego wymiaru wtedy, kiedy tego poznania możemy doświadczać bezpośrednio i „na żywo”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Warsztaty Innowacyjnych Technologii w Wojskowej Akademii Technicznej

Warsztaty Innowacyjnych Technologii
w Wojskowej Akademii Technicznej

10 stycznia 2019 r. mimo, iż ze względu na egzaminy zawodowe dla wielu z nas był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, klasa 1AE wraz z opiekunami: p. Adrianem Weredyckim i p. Kamilem Wyrąbkiewiczem już o 5.00 zebrała się na parkingu przed szkołą, aby stąd udać się w podróż do Warszawy. Celem tej wycieczki były V Warsztaty Innowacyjnych Technologii  organizowane przez Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

19 grudnia 1925 roku urodził się w Toruniu wybitny polski uczony gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski. W 2018 roku przypada, więc dziewięćdziesiąty trzeci jubileusz Jego urodzin, ale również trzydziesta trzecia rocznica nadania naszej Szkole imienia Profesora. Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – mgr Małgorzaty Łopatko, jego Rada Pedagogiczna postanowiła, że corocznie dzień 19 grudnia będzie Świętem Patrona Szkoły. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz